Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.MAKALELER

VİDEOLAR

  • Nasîbi Olmayan Şeyin Peşinde Sürüklenmek

  • Haklarında Âyet Nâzil Olanlar

  • Gerçek Mü'mîn Allâh'dan Gâfil Olmaz

  • Zikrullâh (Kıyam zikri) 201

SES DOSYALARI

  • Şem'a Yanan & Mekteb-i İrfân - Fatih Koca (Uşşak)

  • 20220129 Zikrullâh Yeşilyurt

  • 20220523 Meşk İkiçeşmelik Âsitânesi

  • Hidâyet Mülkünde Bir Şeyda Bülbül - Abdulmecîd Yılmaz