Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.MAKALELER

VİDEOLAR

  • Tesbihât-ı Münciye

  • Nasîbi Olmayan Şeyin Peşinde Sürüklenmek

  • Haklarında Âyet Nâzil Olanlar

  • Her Söz Arkasından Bedel Gerektirir

SES DOSYALARI

  • 20220310 Meşk Yeşilyurt

  • 34 Hakk Yolcusunun Düsturları (El-Hikem_Ölçü ve Zikir) 08 Eylül 2017

  • 20220214 Zikrullâh İkiçeşmelik Âsitânesi

  • 20220317 Meşk Sohbet Yeşilyurt