Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.MAKALELER

VİDEOLAR

  • Gerçek Mü'mîn Allâh'dan Gâfil Olmaz

  • Her Söz Arkasından Bedel Gerektirir

  • Tesbihât-ı Münciye

  • Nasîbi Olmayan Şeyin Peşinde Sürüklenmek

SES DOSYALARI

  • 04 Sohbet Meclîsleri (Rufâî Tarîkatının Esasları) 25 Kasım 2016

  • 20220127 Zikrullâh Yeşilyurt

  • Zâlimler El Vurub Hep - Cerrâhîler (Hüzzam Mersiye)

  • 16 Sohbet Meclîsleri (Marifet Ehlinin Kalbi Hazîne-i Rahmân'dır) 21 nisan 2017