Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.MAKALELER

VİDEOLAR

  • Tesbihât-ı Münciye

  • Gerçek Mü'mîn Allâh'dan Gâfil Olmaz

  • Nasîbi Olmayan Şeyin Peşinde Sürüklenmek

  • Haklarında Âyet Nâzil Olanlar

SES DOSYALARI

  • 20220131 Zikrullâh İkiçeşmelik Âsitânesi

  • 22 Sohbet Meclîsleri (Velayet Rütbelerin En Yücesidir) 02 Haziran 2017

  • Sel Misali & Derdmendim - Ammar Coşkun

  • 20220221 Zikrullâh İkiçeşmelik Âsitânesi