Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


EHLİ SÜNNET İLE BATIL TARİKATLAR NASIL FARK EDİLİR?

Tarikatlar genellikle kurucularının adlarıyla anılmaktadır. Bazıları ise öne çıkardığı bazı temel prensipler sebebiyle o adı almıştır.

Devamı..

TARİKATLARIN AMACI?

Tarikatlerde amaç mürîdlerini yalnız Allah'a kulluk ve yalnız O'nun rızasını kazanma idealine ulaştırmaktır.

Devamı..

Seyyidül İstiğfar

Allahümme ente rabbiy lâ ilâhe illâ ente halâkteniy ve ene abdüke

Devamı..

Sofi kime denir? Vasıfları nelerdir?

Hakk yolunun yolcuları, Efendimiz(s.a.v.) ’in haşyet, sekînet, heybet, tazim, rıza, sabır, zühd, tevekkül gibi hallerinden de nasiplerini alıp Allah Rasûlüne (s.a.v) tam ma¬nasıyla uyarak, sünnetini en güzel şekilde ihyâ etmişlerdir.

Devamı..


Ses Dosyaları

Şifa-i Şerif Dersleri 8

Bahrul Medid Tefsir Dersleri 1

Şifa-i Şerif Dersleri 7

Şifa-i Şerif Dersleri 4