slider slider slider

Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.

 • VAROLUŞSAL ANLAM

  Psikoloji biliminde pek çok kuram vardır. Alanda uzman kişiler, terapistler kendi tercih ettikleri kurama göre yollarını çizer ve tedavi süreçlerini o kurama göre yürütürler. Genel olarak tek bir kuram üzerinde durmak yerine gelen danışanın durumuna göre farklı kuramlara başvurabilirler ya da aynı danışan için bir kaç kuramdan yararlanabilirler. Bu duruma eklektik yaklaşım denir. Ben bu yazımda sizlere Victor Frankl’ın öncülüğünü yaptığı Varoluşsal Yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu kuramın ana kavramı olan “Anlam Arayışından” bahsedeceğim.

  Devamı..
 • HASRETİNE HASRETİM

  Hani ıssız geceler vardır Üzerine güneş doğan Sabahları aydınlık olan Ellerin birleştiği

  Devamı..
 • İSLAMDA MERHAMET

  “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” Allah’ın bu Rahman ve Rahim olan sıfatlarının yansıması olan merhamet; insanı insan yapan en değerli duygularımızdan biridir. Bir hoşgörü dini olan İslam için de merhamet duygusunun ehemmiyeti çoktur. İslam birlik olmayı, sevgiyle yaklaşmayı tavsiye eder. Merhamet ise sevginin bir sonucu olarak şefkat göstermek, iyilikte bulunmak gibi manalara gelir.

  Devamı..
 • Tasavvuf Kelimesinin Kökeni

  Tasavvuf ve sûfî kelimesinin kökenine dair farklı görüşler vardır. Kimisine göre dervişler yün (sûf) elbise giydikleri için bu isimle anılmışlardır. Kimisine göre ise camide imamın arkasında ilk sırada, Allah’ın huzurunda ilk safta, durduklarından (saff-ı evvel) bu isim verilmiştir. Bazı âlimlere göre ise Ashâb-ı Suffa’yı kendilerine örnek aldıklarından ve onları dost saydıklarından bu adla anılmışlardır.

  Devamı..

SES DOSYALARI

 • Nâzi'ât (15_41) - Alâk (1_15) - Mustafâ İsmâîl 1948

 • Etti Beni Aşkın Bugün - Abdulmecîd Yılmaz

 • Kamer (49_55) - Rahmân (1_20) - Beled (1_20) - Şems (1_18) - Abdussamed 1963

 • Bir Garîbsin Şu Fenâda - Abdulmecîd Yılmaz