• Seyyid Ahmed-er Rufai

    Seyyid Ahmed-er Rufai Kabri Şerifi

  • Yunus Emre (K.S)

    Dervişlik olsaydı bir lokma bir hırka, Biz de alıverir idik otuzla kırka

Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


ŞERİAT NEDİR

Allah dostu; cami avlusunda yürürlerken, abdest alan birini göstererek,git ona bir tokat at der adama!

Devamı..

TARİKATLARIN GENEL AMACI

Tarikatlerde amaç mürîdlerini yalnız Allah'a kulluk ve yalnız O'nun rızasını kazanma idealine ulaştırmaktır. Nitekim bunu zikir, fikir ve ibâdetlerinde şöyle dile getiriyorlar

Devamı..

TARİKATIN ADABI

“Ey iman edenler nefsinizi ve ehlinizi edeb öğrenerek ve edeb öğreterek cehennem ateşinden koruyunuz.”

Devamı..

KAÇ ÇEŞİT TARİKAT VARDIR

Tarikat tasnifleri tetkik edildiğinde, onlann "meşreb, mizaç, huy ayrılığı veya birliği" kıstasını esas aldıkları görülmektedir. Tasavvufta tarikat kavramının kullanılması. III. ve IV. Asırlarda başlar.

Devamı..


Ses Dosyaları

Tefsir Dersleri 13 (Bahrul Medid)

Şifa-i Şerif 6-2

Tefsir Dersleri 3 (Bahrul Medid)

Tefsir Dersleri 15 (Bahrul Medid)