• Seyyid Ahmed-er Rufai

    Seyyid Ahmed-er Rufai Kabri Şerifi

  • Yunus Emre (K.S)

    Dervişlik olsaydı bir lokma bir hırka, Biz de alıverir idik otuzla kırka

Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


TARİKATIN ADABI

“Ey iman edenler nefsinizi ve ehlinizi edeb öğrenerek ve edeb öğreterek cehennem ateşinden koruyunuz.”

Devamı..

ŞERİAT NEDİR

Allah dostu; cami avlusunda yürürlerken, abdest alan birini göstererek,git ona bir tokat at der adama!

Devamı..

TARİKATA GİRMEK

Allah, kullarından cennetin karşılığı olarak iman istemiştir. İman “La ilahe illallah Muhammedün Rasûlullah”ta özetlenmiş, formüllenmiş genel bir yapının adıdır.La ilahe illallah Muhammedün Rasûlullah diyen ve yaşadığı sürece bunun hakkını veren cennete girer.

Devamı..

EHLİ SÜNNET TARİKATLAR

Tarikatlar genellikle kurucularının adlarıyla anılmaktadır. Bazıları ise öne çıkardığı bazı temel prensipler sebebiyle o adı almıştır.

Devamı..


Ses Dosyaları

Tefsir Dersleri 4 (Bahrul Medid)

Tefsir Dersleri 13 (Bahrul Medid)

Tefsir Dersleri-2 (Bahrül Medid)

Tefsir Dersleri 11 (Bahrul Medid)