• Sâlik

    Allah yolu yolculuğuna ancak doğrulukla, nefsin kibir ve gurur duygularım kırmakla, alçak gönüllülükle, Allah'm kudreti karsısında aczini itirafla, seçkin peygamber Muhammed aleyhisselamın sünnetine uymakla ve Allah'dan gayri her seyin sevgisini terketmekle nail olunur...

  • Sufî

    Sufî, ahlakî temizliğe eren ve kalbini kötü ahlaktan temizleyen kisidir. O, baskalarının fevkinde kendisinde bir meziyet görmez. Allah'tan gayri her sey, kisiyi Allah'tan ayıran perdelerdir. Kim ki bu perdelerden kurtulursa Allah'a vasıl olur

  • Ucûb

    Ey miskin! Ucüb; kendini beğenmislik atından in! Nice hatalar,, nice sürçmeler vardır ki, kisiyi çukura düsürür. Nice ilimler vardır ki, semeresi cehalettir. Nice cahillikler de vardır ki, semeresi ilimdir. Đlmin getireceği efendilik sende nasıl bulunsun ki, sen, ilmine zillet kisvesini giydirmissin! Saçına - sakalına sürdüğün boyanın, ihtiyarlığını örttüğünü sanma. O boya, sadece saçının - sakalının rengini değistirir,ihtiyarlığım örtmez, gidermez. Eğer kisi, bir dağdan diğer bir dağa bir adımda gidebiliyor olsa onun, bunu yapmağa kalkısmaması ve yerinde oturmağı daha fazîletlidir. Yine, salahiyetli dahi olsa, kisinin, Allah'ın zatı ve sıfatları hakkında konusmaktansa sükut etmesi daha faziletli bir davranıstır.

Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


TARİKATLARIN AMACI?

Tarikatlerde amaç mürîdlerini yalnız Allah'a kulluk ve yalnız O'nun rızasını kazanma idealine ulaştırmaktır.

Devamı..

TARİKATLAR İSLAMA NE ŞEKİLDE HİZMET VERMİŞTİR?

Dünyayı gaye edinmeden ve ücretlerini Allah’tan bekleyerek, tebliğ ve tebşir faaliyetlerini seve seve yürüten tarikat ehlinin yaşadıkları devirlerde insanlar üzerindeki tesirlerini tarih boyunca görmek mümkündür.

Devamı..

TARİKAT KİMLERDEN OLUŞUR?VAZİFELERİ NELERDİR?

Tarîkat mensupları bulundukları ma’nevî makamlar itibarıyla Muhib, Tâlib, Mürîd, Murad, Sâlik, Dervîş, Sûfi, Halife ve Şeyh gibi isimler alır.

Devamı..

TARİKATIN KAYNAĞI?

İlk Sofî Hz. Adem (a.s)olduğu söylenmiştir. Zira O cennetten dünyaya yalnız ve çıplak olarak indirilmiştir.

Devamı..


Ses Dosyaları

Tefsir Dersleri 15 (Bahrul Medid)

Aşkın Ateşiyle Yandım Kül Oldum

Zikrullahi Şerif-1

Tefsir Dersleri 3 (Bahrul Medid)