Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


SALAT I BAHRİYE

ALLAHümme salli ala seyidine Muhammed'in bahri envarike

Devamı..

ŞERİAT NEDİR,TARİKAT NEDİR,HAKİKAT NEDİR??

Allah dostlarından birinin yanına bir adam gelerek soruyor; Şeriat nedir, Tarikat nedir, Hakikat nedir?

Devamı..

TARİKAT İLE ŞERİAT ARASINDAKİ FARK?

Din ile aynı mânâda kullanılan ŞERÎAT, Arap lisânında açık ve geniş cadde, insanı bir ırmağa, bir su kaynağına götüren yol, demektir. Ayrıca, sırât-ı müstakîm (doğru yol) mânâsına da gelir.

Devamı..

TARİKATA GİRMEK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Allah, kullarından cennetin karşılığı olarak iman istemiştir. İman “La ilahe illallah Muhammedün Rasûlullah”ta özetlenmiş,

Devamı..


Ses Dosyaları

Bahrul Medid Tefsir Dersleri 3

Şifa-i Şerif Dersleri 3

Şifa-i Şerif Dersleri 5

Şifa-i Şerif Dersleri 7