• Sâlik

  Allah yolu yolculuğuna ancak doğrulukla, nefsin kibir ve gurur duygularım kırmakla, alçak gönüllülükle, Allah'm kudreti karsısında aczini itirafla, seçkin peygamber Muhammed aleyhisselamın sünnetine uymakla ve Allah'dan gayri her seyin sevgisini terketmekle nail olunur...

  dating a married woman i dream my husband cheated on me most women cheat
  married men having affairs wife cheated on me why some women cheat

 • Sufî

  Sufî, ahlakî temizliğe eren ve kalbini kötü ahlaktan temizleyen kisidir. O, baskalarının fevkinde kendisinde bir meziyet görmez. Allah'tan gayri her sey, kisiyi Allah'tan ayıran perdelerdir. Kim ki bu perdelerden kurtulursa Allah'a vasıl olur

  dating a married man women looking to cheat open
  free spy for android best android spy app spyware for android

 • Ucûb

  Ey miskin! Ucüb; kendini beğenmislik atından in! Nice hatalar,, nice sürçmeler vardır ki, kisiyi çukura düsürür. Nice ilimler vardır ki, semeresi cehalettir. Nice cahillikler de vardır ki, semeresi ilimdir. Đlmin getireceği efendilik sende nasıl bulunsun ki, sen, ilmine zillet kisvesini giydirmissin! Saçına - sakalına sürdüğün boyanın, ihtiyarlığını örttüğünü sanma. O boya, sadece saçının - sakalının rengini değistirir,ihtiyarlığım örtmez, gidermez. Eğer kisi, bir dağdan diğer bir dağa bir adımda gidebiliyor olsa onun, bunu yapmağa kalkısmaması ve yerinde oturmağı daha fazîletlidir. Yine, salahiyetli dahi olsa, kisinin, Allah'ın zatı ve sıfatları hakkında konusmaktansa sükut etmesi daha faziletli bir davranıstır.

  men who have affairs read men who have affairs
  I cheated on my husband women who cheat how women cheat
  free spy for android tracking phones app spyware for android

Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


TARİKATIN KAYNAĞI?

İlk Sofî Hz. Adem (a.s)olduğu söylenmiştir. Zira O cennetten dünyaya yalnız ve çıplak olarak indirilmiştir.

Devamı..

ŞERİAT NEDİR,TARİKAT NEDİR,HAKİKAT NEDİR??

Allah dostlarından birinin yanına bir adam gelerek soruyor; Şeriat nedir, Tarikat nedir, Hakikat nedir?

Devamı..

TARİKATLAR İSLAMA NE ŞEKİLDE HİZMET VERMİŞTİR?

Dünyayı gaye edinmeden ve ücretlerini Allah’tan bekleyerek, tebliğ ve tebşir faaliyetlerini seve seve yürüten tarikat ehlinin yaşadıkları devirlerde insanlar üzerindeki tesirlerini tarih boyunca görmek mümkündür.

Devamı..

Tarikat ile mezhabler arasındaki fark?

Tarikatların amacı insan ruhunu terbiye etmek, insanı dış dünyanın tesirlerinden kurtarıp iç dünyalarına yönlendirerek,

Devamı..


Ses Dosyaları

Tefsir Dersleri 18 (Bahrul Medid)

Tefsir Dersleri 11 (Bahrul Medid)

Şifa-i Şerif 6-2

Ben Yürürüm Yane Yane