Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


Ahmed er-Rufai(k.s) Hazretlerinden Nasihatler | Rufai Meclisinden Sohbetler 1


MAKALELER

VİDEOLAR

  • Zikrullâh (Kıyam zikri) 201

  • Haklarında Âyet Nâzil Olanlar

  • Tesbihât-ı Münciye

  • Gerçek Mü'mîn Allâh'dan Gâfil Olmaz

SES DOSYALARI

  • Sâkî Müdâm Sunsa Şarâb - Abdulmecîd Yılmaz 1988

  • Cem' olmuş dervîşleri - Abdulmecîd Yılmaz

  • 28 Hakk Yolcusunun Düsturları (Kırk Hadîs 9_14. Hadîsler) 14 Temmuz 2017

  • Ey Küllü Şey'in Mevcûdu - Abdulmecîd Yılmaz18 Şubat 1992