Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


Bu günkü Tarikatlar ile Tarihte görülen tarikatlar arasında bir fark var mıdır?

XI. asır başında yaşamış bulunan Gazzâlî, Tasavvuf ta¬rihimizde bir dönüm noktasıdır. Gazzâlî'nin geliştirip siste- matize ettiği ehl-i sünnet tasavvufu,

Devamı..

KAÇ TANE HAK TARİKAT VARDIR?

Tarikatlar genellikle kurucularının adlarıyla anılmaktadır. Bazıları ise öne çıkardığı bazı temel prensipler sebebiyle o adı almıştır.

Devamı..

Tarikat ile mezhabler arasındaki fark?

Tarikatların amacı insan ruhunu terbiye etmek, insanı dış dünyanın tesirlerinden kurtarıp iç dünyalarına yönlendirerek,

Devamı..

SALAT I BAHRİYE

ALLAHümme salli ala seyidine Muhammed'in bahri envarike

Devamı..


Ses Dosyaları

Şifai Şerif Dersi 12

Şifa-i Şerif 9

Şifai Şerif Dersi 11

Tefsir Dersleri 7 (Bahrul Medid)