Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


TARİKATIN AHKÂMI?(TEMEL ESASLARI)

Tarikatın mahiyeti; ibadete devam etmek, belli saat ve zamanlarda zikir yapmaktır.

Devamı..

TASAVVUF İLE TARİKAT ARASINDAKi FARK

Tasavvuf ile Tarikat arasında mahiyetleri itibariyle fark yoktur. Meşru ve makbul olan Tarikat ve Tasavvuf sahiplerinde de bulunmalıdır.

Devamı..

NEFiS VE MERTEBELERİ

İnsan, İlâhî isimlerin fiili tecellisi olan kâinâtın küçük bir nüshası ve göz bebeğidir. Âlemin esrarlı derinliklerini mıknatıs gibi kalbinde toplayabilecek bir gönül aynasına sahiptir.

Devamı..

RAKS ve SEMÂ nın HÜKMÜ

Hakk Teâlâ buyuruyor: “Sözü dinleyip en güzeline tâbi olan¬ları müjdele! Onlar Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. On¬lar akıl ve basiret sahipleridir.”

Devamı..


Ses Dosyaları

Şifa-i Şerif Dersleri 4

Şifa-i Şerif Dersleri 6

Bahrul Medid Tefsir Dersleri 4

Şifa-i Şerif Dersleri 2