• Sâlik

    Allah yolu yolculuğuna ancak doğrulukla, nefsin kibir ve gurur duygularım kırmakla, alçak gönüllülükle, Allah'm kudreti karsısında aczini itirafla, seçkin peygamber Muhammed aleyhisselamın sünnetine uymakla ve Allah'dan gayri her seyin sevgisini terketmekle nail olunur...

  • Sufî

    Sufî, ahlakî temizliğe eren ve kalbini kötü ahlaktan temizleyen kisidir. O, baskalarının fevkinde kendisinde bir meziyet görmez. Allah'tan gayri her sey, kisiyi Allah'tan ayıran perdelerdir. Kim ki bu perdelerden kurtulursa Allah'a vasıl olur

  • Ucûb

    Ey miskin! Ucüb; kendini beğenmislik atından in! Nice hatalar,, nice sürçmeler vardır ki, kisiyi çukura düsürür. Nice ilimler vardır ki, semeresi cehalettir. Nice cahillikler de vardır ki, semeresi ilimdir. Đlmin getireceği efendilik sende nasıl bulunsun ki, sen, ilmine zillet kisvesini giydirmissin! Saçına - sakalına sürdüğün boyanın, ihtiyarlığını örttüğünü sanma. O boya, sadece saçının - sakalının rengini değistirir,ihtiyarlığım örtmez, gidermez. Eğer kisi, bir dağdan diğer bir dağa bir adımda gidebiliyor olsa onun, bunu yapmağa kalkısmaması ve yerinde oturmağı daha fazîletlidir. Yine, salahiyetli dahi olsa, kisinin, Allah'ın zatı ve sıfatları hakkında konusmaktansa sükut etmesi daha faziletli bir davranıstır.

Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


TARİKATA GİRMEK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Allah, kullarından cennetin karşılığı olarak iman istemiştir. İman “La ilahe illallah Muhammedün Rasûlullah”ta özetlenmiş,

Devamı..

TARİKATIN AHKÂMI?(TEMEL ESASLARI)

Tarikatın mahiyeti; ibadete devam etmek, belli saat ve zamanlarda zikir yapmaktır.

Devamı..

TASAVVUF NEDİR ?

Günümüzde halk arasında tasavvuf ve sûfî gerçek manasıyla tanınmamaktadır. Birçok dinî terim gibi onlar da yanlış kullanılmakta;

Devamı..

KAÇ TANE HAK TARİKAT VARDIR?

Tarikatlar genellikle kurucularının adlarıyla anılmaktadır. Bazıları ise öne çıkardığı bazı temel prensipler sebebiyle o adı almıştır.

Devamı..


Ses Dosyaları

Şifa-i Şerif 2

Şifa-i Şerif 9

Tasavvuf Yaşanabilirdir

Ben Yürürüm Yane Yane