Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


TARİKATA İLK GİREN KİŞİYE CEHRİ ZİKİR Mİ? HAFİ ZİKİR Mİ FAYDALIDIR ?

Sadat-ı Kiram’dan Hace Alaaddin Atar ( k.s) ve bazıları yeni tarikata girenlere gaflet, vesvese ve kuruntuları önlemek gayesiyle neyf ve ispat zikrini, ism-i celal zikri gibi vermişlerdir

Devamı..

TASAVVUF İLE TARİKAT ARASINDAKi FARK

Tasavvuf ile Tarikat arasında mahiyetleri itibariyle fark yoktur. Meşru ve makbul olan Tarikat ve Tasavvuf sahiplerinde de bulunmalıdır.

Devamı..

ŞERİAT NEDİR,TARİKAT NEDİR,HAKİKAT NEDİR??

Allah dostlarından birinin yanına bir adam gelerek soruyor; Şeriat nedir, Tarikat nedir, Hakikat nedir?

Devamı..

TARİKAT NEDİR?

Tasavvufta, Allah'a ulaşmak için tutulan yol. Bu yol boyunca yapılan yolculuk bir şeyhin öncülüğünde gerçekleşir.

Devamı..


Ses Dosyaları

Zikrullahi Şerif-1

Şifa-i Şerif Dersi 24

Tefsir Dersleri 22 (Fatiha Süresi-3)

Tasavvuf ve Edep (12-Ocak-2012 )