• Sâlik

    Allah yolu yolculuğuna ancak doğrulukla, nefsin kibir ve gurur duygularım kırmakla, alçak gönüllülükle, Allah'm kudreti karsısında aczini itirafla, seçkin peygamber Muhammed aleyhisselamın sünnetine uymakla ve Allah'dan gayri her seyin sevgisini terketmekle nail olunur...

  • Sufî

    Sufî, ahlakî temizliğe eren ve kalbini kötü ahlaktan temizleyen kisidir. O, baskalarının fevkinde kendisinde bir meziyet görmez. Allah'tan gayri her sey, kisiyi Allah'tan ayıran perdelerdir. Kim ki bu perdelerden kurtulursa Allah'a vasıl olur

  • Ucûb

    Ey miskin! Ucüb; kendini beğenmislik atından in! Nice hatalar,, nice sürçmeler vardır ki, kisiyi çukura düsürür. Nice ilimler vardır ki, semeresi cehalettir. Nice cahillikler de vardır ki, semeresi ilimdir. Đlmin getireceği efendilik sende nasıl bulunsun ki, sen, ilmine zillet kisvesini giydirmissin! Saçına - sakalına sürdüğün boyanın, ihtiyarlığını örttüğünü sanma. O boya, sadece saçının - sakalının rengini değistirir,ihtiyarlığım örtmez, gidermez. Eğer kisi, bir dağdan diğer bir dağa bir adımda gidebiliyor olsa onun, bunu yapmağa kalkısmaması ve yerinde oturmağı daha fazîletlidir. Yine, salahiyetli dahi olsa, kisinin, Allah'ın zatı ve sıfatları hakkında konusmaktansa sükut etmesi daha faziletli bir davranıstır.

Kalb temiz olursa, dilden iyi söz sadır olur. Zira kalbin mahsulü dilin sermayesidir.


KAÇ TANE HAK TARİKAT VARDIR?

Tarikatlar genellikle kurucularının adlarıyla anılmaktadır. Bazıları ise öne çıkardığı bazı temel prensipler sebebiyle o adı almıştır.

Devamı..

SALAT I BAHRİYE

ALLAHümme salli ala seyidine Muhammed'in bahri envarike

Devamı..

TASAVVUF İLE TARİKAT ARASINDAKi FARK

Tasavvuf ile Tarikat arasında mahiyetleri itibariyle fark yoktur. Meşru ve makbul olan Tarikat ve Tasavvuf sahiplerinde de bulunmalıdır.

Devamı..

Seyyidül İstiğfar

Allahümme ente rabbiy lâ ilâhe illâ ente halâkteniy ve ene abdüke

Devamı..


Ses Dosyaları

Tefsir Dersleri 19 (Bahrul Medid)

Tefsir Dersleri 16 (Bahrul Medid)

Saki Müdam Sunsa Şarap

Tefsir Dersleri 11 (Bahrul Medid)