• ALLAH'IN ZATI

    "Eğer Allah'ın zatından sual ediyorsanız şunu iyi bilin ki O, hiçbir şeye benzemez. Eğer Ulûhiyet sıfatlarındansual ediyorsanız, bu husus İhlâs suresinde anlatılmıştır: "De ki: O, Allah'tır, bir tektir, Allah'tır,Samed'dir, doğurmamıştır, doğurulmamıştır O. Hiçbir şey de O'nun dengi (ve benzeri) değildir."Seyyid Ahmed-er Rufai Hz.

Hikmetlerin başı Allah korkusudur.


O'nun Yolunda Gidenlere

.Sahihi rivayetlerle anlatılan şu vaıka O’nun ve O’nun yolunda gidenlerin sahib oldukları büyük nimet ve müjdeyi belirgin bir şekilde ifade etmektedir.

Devamı..

Nasihat

Nasihat

Devamı..

Kapılardan Kovulan

Ahmed Rıfâî hazretleri buyurdu ki: Allahü teâlânın sevgili kulları olan velîleri vesîle ederek, cenâb-ı Haktan bir şeyler istenebilir. Onları vesîle ederek bâzı ihsânlara kavuşulursa, bu yardımları ve ihsânları evliyâdan bilmemek lâzımdır.

Aşk

Âşk Nedir? Bir gün Hazreti Geylaniye bir adam gelir ve;Yâ Abdülkâdir, Âşk nedir? diye sorar.

Devamı..

Videolar