Rufai.Com

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/ahmet/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Anasayfa

Salâvat-ı Şerîfe'nin Fazileti

e-Posta Yazdır PDF

Salâvat-ı Şerîfe'nin Fazileti

Allah Teâlâ (c.c) şöyle buyurmaktadır:
Gerçekten Allah ve melekleri peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât ediniz ve gönülden teslim olunuz.   (Ahzâb/56)

Rivayet ediliyor ki, Hz. Peygamber (s.a) günün birinde, yüzünde müjde alâmetleri olduğu hâlde çıkageldi ve şöyle buyurdu:  Cebrâil (a.s) bana gelerek dedi ki: 'Ey Muhammed! Sen râzı değil misin ki, ümmetinden herhangi bir kişi bir defacık sana salâvat-ı şerife getirirse ben ona on defa salâvat edeyim? Sen râzı değil misin, ümmetinden herhangi bir kimse sana bir defa selâm ederse, ben ona on defa selâm edeyim?'90

Kim benim üzerime salâvat getirirse, o salât getirdiği müddetçe melekler de onun üzerine salâvat getirirler. O kimse bu keyfiyeti bildikten sonra üzerime ister az, ister çok salâvat getirsin.91

İnsanların (müslümanların) bana en yakını, bana en fazla salâvat-ı şerife getirenidir.92

Müslüman kişi ki ben onun yanında yâdedildiğim hâlde o bana salâvat-ı şerife getirmez. Bu cimrilik yönünden ona yeter de artar bile.93

Cuma gününde bana çok salâvat-ı şerife getirin.94

Ümmetimden bana salâvat-ı şerife getiren kimse için on sevap yazılır ve defterinden on günah da silinir.95

Ezan ve kameti işittiği zaman şöyle diyen kimseye benim şefâatim vâcib olur: 'Ey Allahım! Ey bu tam ve eksiksiz dâvein sâhibi! Ey kılınacak olan namazın mâliki! Kulun ve rasûlün Muhammed'in üzerine salât et. Ona vesile ve fazileti, en yüce derece ve şefâati kıyâmet gününde ihsan buyur!' 96

Kim herhangi bir kitapta benim üzerime bir salât getirirse (yazarsa) ismim o kitapta oldukça melekler o kimse için af talebinde bulunurlar.97

Yeryüzünde seyahat eden birtakım melekler vardır. Onların vazifeleri ümmetimin selâmını bana iletmektir.98

Hz. Peygamber'e 'Sana nasıl salât-ı şerife getirelim?' diye sorulunca şu cevabı verdi:
Deyiniz ki; ey Allah'ım! Kulun Muhammed'e, âline, zevcelerine ve zürriyetine, İbrahim'e, onun âline salâvat ettiğin gibi, salâvat et. İbrahim ve âline bereket yağdırdığın gibi, Muhammed'e, pâk zevcelerine ve zürriyetine de bereket yağdır.

Çünkü sen hamid, herkes tarafından yapılan ve herkes tarafından övülen bir ilâhsın.

90) Nesâî ve İbn Hibban, (Ebu Talha'dan)
91) İbn Hâce, (Amr b. Rebî'den zayıf bir senedle); Taberânî, (hasen birsenedle)
92) Tirmizî, (İbn Mes'ud'dan)
93) Kasım b. Esbağ, (Hz. Hasandan)
94) Ebu Dâvud, Nesâî, İbn Mâce, İbn Hibban vc Hâkim
95) Nesâî, (Amr b. Dinar'dan)
96) Buharî, (Câbir'den)
97) Taberânî, Evsat; Ebu Şeyh, es-Sevab; el Müstağfirî, Daavât, (Ebu Hureyre'den zayıf bir senedle)

 

Ahmed er Rufaİ Hz.


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/ahmet/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

KÜTÜPHANE


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/ahmet/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Namaz Rehberİ


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/ahmet/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

İslami TV


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/ahmet/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

KUR'AN-I KERİM


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/ahmet/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

PEYGAMBERİMİZ


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/ahmet/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

40 AYET - 40 HADİS


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/ahmet/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Videolar


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/ahmet/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

BİR HADİS

Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm

Her sabah ve her akşam 7 defa bu ayeti okuyanın dünya ve ahirete aid ne üzüntüsü varsa Allah giderir, bunda ister sadık ister kazip olsun.  (el-camiu's-Sağir)